ISSN 2071-8594

Российская академия наук

 

А.В. Швец, Д.А. Девяткин, Д.В. Зубарев, И.А. Тихомиров, О.Г. Григорьев "Анализ качественных и количественных характеристик журнала «Искусственный интеллект и принятие решений»"

Аннотация.

В статье представлены результаты исследования публикаций журнала «Искусственный интеллект и принятие решений». Приводятся различные количественные и качественные характеристики журнала, получаемые с помощью инструментов eLibrary и с использованием современных средств интеллектуального анализа текстов Exactus Expert. С помощью методов качественного анализа научных публикаций установлено, к каким научным направлениям относятся статьи журнала, какая часть статей принадлежит лидерам научных коллективов, кем финансируются исследования, результаты которых представлены в статьях журнала. Выполнена оценка качества текстов, осуществлен поиск заимствований в текстах публикаций. В заключении приводится общая оценка журнала на основе выявленных характеристик.

Ключевые слова:

анализ научных журналов, выявление направлений научных исследований, полнотекстовая
кластеризация научных публикаций, Exactus Expert.

Стр. 89-100.

Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Hicks D., Wouters P., Waltman L., de Rijcke S., Rafols I. Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics // Nature. – 2015. – Vol. 520. P. 429-431.
2. Yefimova G.Z. Analiz effektivnosti naukometricheskikh pokazateley pri otsenke nauchnoy deyatelnosti //Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – Vyp. 8. S. 101-108.
3. eLIBRARY.RU – nauchnaya elektronnaya biblioteka [Elektronnyy resurs]: URL: http://elibrary.ru/ (data obrashcheniya: 01.09.2015).
4. Exactus Expert – sistema intellektualnogo poiska i analiza nauchnykh publikatsiy [Elektronnyy resurs]: URL: http://expert.exactus.ru/ (data obrashcheniya: 01.09.2015).
5. Pislyakov V.V. Metody otsenki nauchnogo znaniya po pokazatelyam tsitirovaniya // Sotsiologicheskiy zhurnal,2007, № 1. S. 128-140.
6. Tikhomirov I.A., Smirnov I.V., Sochenkov I.V., Devyatkin D.A., Shelmanov A.O., Zubarev D.V., Shvets A.V., Leshkin A.V., Suvorov R.Ye. Exactus Expert: Poiskovo-analiticheskaya sistema podderzhki nauchno-tekhnicheskoy deyatelnosti // Trudy trinadtsatoy natsionalnoy konferentsii po iskusstvennomu intellektu s mezhdunarodnym uchastiem KII-2012. Belgorod: Izd-vo BGTU, 2012. T. 4. S. 100-108.
7. Osipov Gennady, Smirnov Ivan, Tikhomirov Ilya, Sochenkov Ilya, Shelmanov Artem, Shvets Alexander. Information Retrieval for R&D Support // Professional Search in the Modern World. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8830, 2014. P. 45-69.
8. Shvets A., Devyatkin D., Sochenkov I., Tikhomirov I., Popov K., Yarygin K. Detection of Current Research Directions Based on Full-Text Clustering // Proceedings of Science and Information Conference 2015. London, 2015. P. 483-488.
9. Lee W. H. How to identify emerging research fields using scientometrics: An example in the field of information security // Scientometrics. 2008. Vol. 76(3). P. 503–525.
10. Glanzel W. Bibliometric methods for detecting and analyzing emerging research topics // El profesional de la informacion. – 2012. – Vol. 21(2). P. 194-201.
11. Devyatkin D.A., Shvets A.V. Eksperimentalnyy metod avtomaticheskogo vydeleniya tem issledovaniy i nauchnykh kollektivov // Trudy trinadtsatoy natsionalnoy konferentsii po iskusstvennomu intellektu s mezhdunarodnym uchastiem KII-2012. Belgorod: Izd-vo BGTU, 2012. T. 2. S. 90-99.
12. Sochenkov I.V., Suvorov R.Ye. Servisy polnotekstovogo poiska v informatsionno-analiticheskoy sisteme (Chast 1) // Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy. 2013. №2. S. 69-78.
13. Sochenkov I.V., Suvorov R.Ye. Servisy polnotekstovogo poiska v informatsionno-analiticheskoy sisteme (Chast 2) // Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy. 2013. №3. S. 71-87.
14. Sollaci L.B., Pereira M.G. The introduction, methods, results, and discussion (IMRAD) structure: a fifty-year survey // J. Med. Libr. Assoc. 2004. V. 92. № 3. P. 364-371.
15. Shvets A.V., Kuznetsova Yu.M., Osipov G.S., Latyshev A.V. Metod i algoritm obnaruzheniya priznakov lingvisticheskikh defektov v nauchno-tekhnicheskikh tekstakh //Informatsionnye tekhnologii i vychislitelnye sistemy. – 2013. – № 2. S. 79-87.
16. Zubarev D., Sochenkov I.: Using Sentence Similarity Measure for Plagiarism Source Retrieval — Notebook for PAN at CLEF 2014. In: CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS.org, Eds. L. Cappellato, N. Ferro, M. Halvey and W. Kraaij. 2014. P.p. 1027–1034, / [Elektronnyy resurs] URL: http://ceur-ws.org/Vol-1180/CLEF2014wn-Pan-ZubarevEt2014.pdf, (data obrashcheniya 01.09.2015)
17. KiberLeninka – nauchnaya elektronnaya biblioteka otkrytogo dostupa [Elektronnyy resurs]: URL: http://cyberleninka.ru/ (data obrashcheniya: 01.09.2015).